Examen 2016

Examen 2017

Yoseikan JuJitsu Karaté de Shannon